இலங்கை: வானில் பறந்து வந்த வலை?

4 week_ago 4
வானிலிருந்து வலை ஒன்று பரந்து வந்ததாக இலங்கையில் மக்கள் கூடி வேடிக்கை பார்த்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Read Entire Article