எங்களுக்கு நியாயம் வேணும்... போராடும் ஸ்விகி ஊழியர்கள்... அனல் பறக்கும் சென்னை!

1 month_ago 5
சம்பளக் குறைப்பை எதிர்த்து சென்னையில் ஸ்விகி டெலிவரி பணியாளர்கள் தொடர்ந்து போராட்டம் செய்து வருகின்றனர்.
Read Entire Article