ஒப்பந்த வேளாண்மை வேண்டாமே? உள்ள பணத்தையே ஒழுங்கா வாங்க முடியல

4 week_ago 1
உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் முறையான நேரத்தில் கிடைக்கவில்லை என்பதை விட பெரும் மனவேதனை வேறொன்றில்லை. ஆனால் இனி நாடு முழுக்க ஒப்பந்த வேளாண்மைதான் என்றால், இதனை முறைப்படுத்த அரசிடம் இருக்கும் திட்டங்கள் என்ன என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வி.
Read Entire Article