கீழடியில் கண்டறியப்பட்ட 5 அடுக்கு உறை கிணற்றில் மேலும் 12 அடுக்குகள் கண்டுபிடிப்பு

4 week_ago 4

சிவகங்கை: கீழடியில் கண்டறியப்பட்ட 5 அடுக்கு உறை கிணற்றில் மேலும் 12 அடுக்குகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 17 அடுக்குகள் கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் மேலும் அடுக்குகள் உள்ளதாக என தொடர்ந்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

Read Entire Article