கொரோனா பரிசோதனைக்கும் வந்துவிட்டது ரோபோ!!

4 week_ago 5
கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்காக புதிய ரோபோக்களை சிங்கப்பூர் நாட்டின் விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர்.
Read Entire Article