துளசி அம்மன் ஸ்தோத்திரம் பாடல் வரிகள் (துளசி ஸ்தோத்திரம்)

4 week_ago 11
திருமாலுக்கு எத்தனை பதார்த்தங்கள் படைத்தாலும், அவருக்கு உகந்த துளசி வைக்காவிட்டால் அது பூரணம் ஆகாது என்பார்கள். அப்படிப்பட்ட மிக அற்புதம் வாய்ந்த துளசியின் ஸ்தோத்திரத்தை இங்கு பாடி மகிழ்ந்து அருள் பெறுவோம்.
Read Entire Article