பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் மஞ்சளின் முக்கியத்துவம் என்ன? எவ்வளவு பயன்படுத்தலாம்

4 week_ago 5
முழங்கால் கீல்வாதம் உள்ள நோயாளிகளுக்கு முழங்கால் வலியைக் குறைப்பதற்கான செயலற்ற மருந்தை விட மஞ்சள் சப்ளிமெண்ட் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று ஒரு புதிய ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. இந்த மஞ்சளின் ஆரோக்கிய நன்மைகள் பற்றி அவசியம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதோடு அவற்றை எந்த அளவில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும்.
Read Entire Article