மீண்டும் மீண்டும் மோசமாகும் பிரணாப் முகர்ஜி உடல்நிலை

1 month_ago 4
​தொடர்ந்து மோசமடைந்த நிலையில், அபிஜித் முகர்ஜியின் தகவல் ஆறுதலளிக்கும் விதமாக அமைந்தது. இந்நிலையில், மீண்டும் பிரனாப் முகர்ஜியின் உடல்நிலை மேலும் மோசமடைந்துள்ளது என்று மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது.
Read Entire Article